İnternet sitemize – www.morpleksi.com – erişerek ve/veya internet sitemizi kullanarak bu kullanım koşullarını kabul etmektesiniz. Ayrıca ek olarak düzenlediğimiz gizlilik politikası hükümlerini okuduğunuzu ve anladığınızı kabul etmektesiniz.

Mor Pleks internet sitemizde sunulan hizmetleri ve/veya kullanım koşullarını kısmen ya da tamamen değiştirebilir ve kullanım dışı bırakabilir. İnternet sitemizde yaptığımız değişiklikler için bu kullanım koşullarını takip etmekle sorumlusunuz. Değişiklikleri yayınlamamız ve internet sitemizi ziyaret etmeniz sayesinde bu tür değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. Kullanım koşullarında yaptığımız değişiklikleri kabul etmiyorsanız yasal çözüm yolunuz internet sitemizi kullanmamaktır.

Mor Pleks, internet sitemize erişimin kesintisinden, gecikmesinden, hatalı olmasından ve bu gibi durumların yol açabileceği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Mor Pleks sitesine, internet sitemiz vasıtasıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuata uymak suretiyle kişisel veri ileteceğinizi kabul etmektesiniz. İnternet sitemiz vasıtasıyla kişisel veri paylaşımında bulunmanız halinde göndermiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunu kabul etmektesiniz.

Bu bilgilerin güncelliğini, içeriğini ve üçüncü kişilerin yasal olarak tanınmış herhangi bir hakkını ihlal etmediğini taahhüt etmektesiniz. Bu kullanım koşullarına uygun davranılmaması halinde doğan tüm zararlardan siz sorumlusunuz. Bu tür zararlardan, Mor Pleks veya siteyi hazırlayan, tasarlayan, yöneten, çalıştıran yetkili kişi ve kuruluşlara hiçbir hukuki ve/veya cezai sorumluluk yüklenemez.

İnternet sitemizin içeriği, tasarımı, markası, logo ve sesleri, görüntüleri, yazıları, istatistiki verileri, grafiklerini içeren araçlar, bilgi ve belgeler genel teamüller çerçevesinde güvenilirliği kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup Mor Pleks’in mülkiyetindedir. Bu bilgiler yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, gönderilemez ve/veya başka internet sitelerine ya da belgelere eklenemez.

İnternet sitemizde yer alan bu bilgilerin doğrulukları, uygunlukları ve yeterlilikleri hiçbir şekilde Mor Pleks tarafından garanti edilmez. İnternet sitemizde yayınlanan bilgilerin kullanımından dolayı ortaya çıkan hiçbir zarardan, Mor Pleks’in bilgilendirilmiş olup olunmamasına bakılmaksızın, sorumlu tutulamaz. İnternet sitemizi kullanımınızdan doğan tüm sorumluluğu, zararı ve riskleri üstlenmektesiniz. İnternet sitemizi kullanarak yayınlanan bilgileri, güvenlik sistemlerimizi engellemeyeceğinizi, bozmayacağınızı ve yasal mevzuata uyacağınızı kabul etmektesiniz.

Mor Pleks, internet sitemizin kullanımı veya indirilmesi nedeniyle ziyaretçilere ait bilgisayar veya diğer varlıklarda meydana gelebilecek herhangi bir zarar veya bulaşabilecek virüslerin sebep olabileceği hasarlardan sorumlu tutulamaz. Mor Pleks, bağlantılar aracılığıyla ulaşılacak üçüncü kişilere ait internet sitelerinin güvenilirliği hakkında bir garanti vermez ve hiçbir sorumluluk üstlenmez. Bağlantı verilen üçüncü kişi internet sitelerinde olabilecek herhangi bir değişiklikten Mor Pleks sorumlu değildir. 18 yaşından küçüklerin veya kısıtlıların, internet sitemizi ziyaretlerinden doğan zararlar Mor Pleks’e yüklenemez.

Bu kullanım koşulları Türk hukukuna tabi olup Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yorumlanır ve uygulanır. Bu kullanım koşullarının yorumundan ve uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların çözüm yeri İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir.

Bu kullanım koşulları ekleriyle bir bütündür. Herhangi bir bölümünün yasalar çerçevesinde, yasa koyucu tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme tarafından Türk Hukuku çerçevesinde geçersiz, hukuka aykırı veya başka bakımlardan uygulanamaz kabul edilmesi, kullanım koşullarının diğer bölümlerinin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.

Tüm ziyaretçiler, bu kullanım koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Yasal mevzuatta sayılan istisnalar haricinde Mor Pleks, bir ön bildirimde bulunmaksızın tek taraflı inisiyatifi ile bu kullanım koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.